Allmänna villkor Zetterlunds Trafikskola AB

Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

För minderåriga (under 18 år) krävs målsmans medgivande.

Förändras villkoren kommer dessa publiceras på vår hemsida.

Avbokning

För att avbokning ska ske kostnadsfritt ska den genomföras:

 • Körlektion: senast kl 12.00 en (1) vardag innan lektionsstart.
 • Riskutbildning: senast kl 12.00 tre (3) vardagar innan lektionsstart
 • Skoterutbildning och AM-utbildning: senast kl 12 sju (7 ) dagar innan utbildningsstart.
 • ALL avbokning sker via telefon eller email. Ej korrekt genomförda avbokningar kommer att debiteras.
 • Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom eller vård av barn (VAB) debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.
 • Zetterlunds trafikskola förbehåller sig rätten att avboka en kurs vid sjukdom eller annan orsak som gör att kursen ej kan genomföras.

Betalning och priser

För minderåriga elever krävs målsmans medgivande innan köp genomförs hos oss.

Alla priser är i SEK inklusive moms. Priser kan förändras under utbildningens gång.

Betalning sker via e-handel, bankkort, kontant eller swish. För betalning via e-handel ska betalning ske inom 15 dagar.

Rabatter dras ej i efterhand.

Alla köp/betalningar/presentkort enligt ordinarie prislista är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Presentkort är giltiga ett år från köp.

Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av kvarvarande belopp.

Ångerrätt

Köp från vår hemsida innebär enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) alltid 14 dagars ångerrätt från genomfört köp.

Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat

 • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
 • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat program och förseglingen har brutits.

Ångerrätten gäller inte fysiska köp.
Återbetalning sker inom 30 dagar.

Alkohol och droger

Zetterlunds Trafikskola har nolltolerans mot alkohol och droger.

Vid körlektion sker slumpmässiga utandningsprover, nekas genomförande av utandningsprov kommer körlektionen inte genomföras men föraren kommer debiteras 100%. Vid icke godkänt utandningsprov ställs körlektionen in men föraren kommer debiteras 100%. Munstycke byts ut efter varje test.

Spottprov för droganvändning sker även slumpmässigt.

GDPR

Se vår separata policy för hantering av personuppgifter.

Tvister

Zetterlunds trafikskola jobbar alltid för att göra kunden nöjd. Samtliga elever har ett eget ansvar att följa de regler som finns och leva upp till villkoren.

Vid tvist gäller svensk lag före allmänna villkor. Vid uppkommen tvist gällande giltighet, tolkning eller tillämning av villkor ska detta i första hand avgöras med hjälp av Allmänna reklamationsnämnden och i andra hand av närmaste tingsrätt.

körkortstillstånd

För att få övningsköra behöver du ett giltigt körkortstillstånd, som du ansöker om hos Transportstyrelsen. 

Tillsammans med körkortstillståndet behöver du även göra ett syntest för att ansökan ska vara komplett. 

Syntestet för du enklast hos oss, kom ihåg legitimation. 

Ansök
Zetterlunds Trafikskola

Första steget för att få övningsköra privat är att du och din handledare ska gå en introduktionskurs. Kursen är 3 timmar plus tid för diskussion och rast. 

Kursen innefattar följande delmoment:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • Planering och strukturering av övningskörning. Tips för handledaren att föra vidare sin kunskap till eleven.
 • Information om trafiksäkerhetens viktiga faktorer

För att handledaren ska få övningsköra med en privat elev, behöver den ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen.

Ansök om handledarskap BOKA HANDLEDARUTBILDNING

KÖRKORTSUTBILDNING

Du pluggar teori med hjälp av digitala hjälpmedel  och böcker  via appen ”Körkort nu med elevcentralen” eller via elevcentralen.se.

Föredrar du att jobba analogt finns möjligheten att köpa ett bokpaket med körkortsboken och körkortshäften med frågor, vägmärken och vägmarkeringar.

Via appen och elevcentralen kan du följa din utveckling, se dina inköp men även boka och avboka kurser och körlektioner.

Hos oss får du köra Mazdas nyaste bilar i modellerna CX-5 och CX-30. Du kan välja mellan manuell eller automatväxlad bil. Om du har möjlighet, tycker vi att du ska varva körlektioner hos oss med mängdträning hemma för att få så bra grund som möjligt.

För att skapa en så effektiv körkortsutbildning som möjligt, ser vi gärna att din handledare är med under körlektionerna med oss.

Vi vill att du får en bra start på din körkortsutbildning, därför erbjuder vi ett förmånligt startpaket.

Zetterlunds Trafikskola
Se priser

RISKUTBILDNING 1

Riskutbildning 1 är tillsammans med riskutbildning 2 obligatorisk och ska göras innan du skriver teoriprovet.

Den första utbildningen är en teoretisk utbildning där syftet är att ge dig kunskaper och insikt i hur Riskbeteende  trötthet alkohol och droger påverkar din körförmåga, samt hur du ska kunna undvika de risker som finns i trafiken . Utbildningen är 3 timmar lång, exklusive rast, och sker i grupp, med max 16 st per tillfälle.

Under utbildningen måste du som elev vara delaktig i diskussioner och övningar för att bli godkänd.

Utbildningen bokas via kontaktformuläret alternativt via telefon, och göras med fördel tidigt i din körkortsutbildning.

BOKA riskutbildning 1
Zetterlunds Trafikskola
Zetterlunds Trafikskola

Riskutbildning 2 är den andra av de två obligatoriska utbildningar och är en praktisk utbildning. 

Under utbildningen som är 3 timmar lång får du uppleva riskfyllda trafiksituationer i en trygg miljö.

Du får på olika väglägg prova din egen förmåga samt bilens egenskaper och begränsningar.

Riskutbildning 2 bokas och genomförs på Gällivare Trafikövningsplats. Du kan med fördel meddela oss när du ska genomföra kursen för att om möjligt samåka med flera deltagare.

boka riskutbildning 2

I samråd med trafiklärare bokas kunskapsprov och körprov. 

Kunskapsprovet ska vara godkänt innan du kan göra dit körprov fram till 30/10 så är kunskapsprovet godkänt i 6 månader

Boka förarprov
Zetterlunds Trafikskola