Riskutbildning 2 är den andra av de två obligatoriska utbildningar och är en praktisk utbildning. 

Under utbildningen som är 3 timmar lång får du uppleva riskfyllda trafiksituationer i en trygg miljö. 

Du får på olika väglägg prova din egen förmåga samt bilens egenskaper och begränsningar. 

Riskutbildning 2 bokas och genomförs på Gällivare Trafikövningsplats. Du kan med fördel meddela oss när du ska genomföra kursen för att om möjligt samåka med flera deltagare. 

Boka riskutbildning 2